Úprava chladicí vody

Provozní efektivita, dlouhá životnost a spolehlivost

Bez kvalitního chlazení se neobejde mnoho průmyslových provozů. Dnešním trendem není jen snižování spotřeby chladicí vody, ale také optimalizace její kvality a šetrnost k životnímu prostředí.

Úprava vody pro chladicí systémy

Úprava chladicí vody je nezbytnou součástí každého systému chlazení. Zvláště u chladicích systémů s chlazením pomocí mikrověží a chladicích věží s přirozeným i nuceným tahem.

Nejčastější problémy v chladicích systémech, které řešíme

 • koroze – kvůli korozi se do vody uvolňují usazeniny a dochází k zanášení systému
 • usazeniny – zachytávají se na stěnách potrubí a teplosměnných plochách, kde tvoří vrstvu, která snižuje efektivitu
 • zanášení – hlína a písek, prach, vedlejší produkty koroze a přírodní organické materiály
 • mikrobiologické znečištění, biofilm – bakterie, řasy, plísně
Každý 1 mm usazenin snižuje efektivitu teplosměnného procesu o 8 %. A nános biofilmu je ještě účinnější izolant. S nesprávně upravenou chladící vodou firmy doslova vyhazují peníze díky neefektivnímu přenosu tepla.

Jak to řešíme?

Zajistíme kompletní úpravu vody na vstupu i uvnitř systému. Včetně automatického měření kvality vody, odluhu, odvzdušnění a samozřejmě i automatického doplňování upravené vody do chladicího systému.

A protože neexistuje žádné univerzální řešení, začneme návštěvou vašeho provozu a rozborem vody.

Stručný přehled technologií, které používáme

 • automatické elektronicky nebo hydraulicky řízené sítové filtry pro odstranění mechanických nečistot
 • média filtry s různou filtrační náplní podle typu a účelu
 • změkčovací stanice, odstranění železa a manganu a jednotky reverzní osmózy pro předúpravu chladicí vody
 • generátory chlordioxidu OxiPerm Pro pro eliminaci mikrobiologie, biofilmů a legionell
 • stanice pro dávkování korozních inhibitorů, biocidů a dalších korekčních chemikálií
 • měřicí a regulační technologie pro sledování a vyhodnocování kvality vody a řízení dávkování
 • více se dozvíte na stránce technologie
U chladicích věží nepodceňujeme riziko, které s sebou přináší bakterie Legionella pneumophila a dbáme, aby zákazník v rámci risk assessmentu tuto oblast řešil. Aerosol z chladicích věží se totiž za vhodných podmínek dostane až do vzdálenosti několika kilometrů a ohrožuje lidi, kteří bakterii spolu s aerosolem vdechnou.

Při návrhu technologie pro úpravy chladicí vody klademe důraz na provozní efektivitu, hospodárnost a šetrnost celého řešení k životnímu prostředí. Na technologii s naším servisem vám poskytneme rozšířenou záruku.

Mimochodem, návratnost investice se pohybuje v řádu 12 – 24 měsíců.

Chtěli byste rychlé řešení od stolu? Litujeme nemáme

Bez krátkého seznámení s vaším provozem a laboratorního rozboru vody bychom mohli něco podcenit. A do toho opravdu nejdeme. Ozvěte se mi. Přijedeme kamkoliv v ČR i na Slovensku.

Mgr. Miroslav Maňásek

Ředitel a jednatel

tel: (+420) 608 323 115

e-mail: miroslav.manasek@aquarex.cz

Napište mi

Tady se poctivě staráme o vodu

Potřebujete také vyladit vodu? Nebo se jen poradit?
Ozvěte se, něco vymyslíme

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně.