Všeobecné obchodní podmínky

Aktuálně platné a účinné všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (nákup):

Aquarex VOP – Nákup