Odstranění dusičnanů z vody

Dusičnany v pitné vodě jsou problém. S řešením dlouho neváhejte

Dusičnany v pitné vodě jsou problém především tam, kde jsou děti. Dětský organismus si s nadbytkem dusičnanů neporadí, vážou se na krevní barvivo a vytlačují z něj kyslík. Dítě se dusí, při závažných otravách může dojít k úmrtí. Do vody se dusičnany přitom dostanou snadno – stačí pole za domem hnojené průmyslovými hnojivy, jeden prudký liják a problém je na světě.

Dusičnany se objevují v malém množství všude na Zemi. Jsou součástí stálé cirkulace dusíku vzduchem, půdou a těly rostlin a živočichů. Jsou tedy i ve vodě.

Máte podezření, že voda, kterou používáte, obsahuje dusičnany ve zdravotně závadné koncentraci? Kontaktujte nás – navrhneme vhodné řešení pro jejich odstranění.

Odstraníme dusičnany jednou pro vždy. Jak?

Podle vašich potřeb a výsledků rozboru vody vybereme a instalujeme vhodný filtr nebo technologii na odstranění dusičnanů. Může jít o jednoduchý filtr pod kuchyňskou linku s manuální regenerací filtrační náplně u prodejce. Výhodou řešení je nízká cena. Uživatelsky příjemnější variantou je bezobslužný automatický filtr. Ten při občasném průplachu solným roztokem vydrží bez údržby 5 – 7 let. Často instalujeme rovnou i filtr na odstranění mechanických nečistot nebo koliformních bakterií.

Pijeme jen 5 % vody v domácnosti

Naprostou většinu vody v domácnosti (95 %) užíváme pro technické účely. Na mytí, praní, splachování. Jen 5 % vody vypijeme. Dusičnany jsou škodlivé pro přímou konzumaci, takže se většinou upravuje pouze voda určená k pití a vaření.

Pozor, převařením vody se ničí pouze bakterie, dusičnany nikoliv, právě naopak – jejich koncentrace se odparem čisté vody zvyšuje.

Máte podezření na dusičnany ve vodě? Kontaktujte nás

Napište nám. Voda může pracovat i ve váš prospěch

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.