Úprava chladicí vody

Úprava
chladicí vody

Bez kvalitního chlazení se neobejde mnoho průmyslových provozů. Dnešním trendem není jen snižování spotřeby chladicí vody, ale také optimalizace její kvality a šetrnost k životnímu prostředí.

Úprava chladicí vody znamená provozní efektivitu, spolehlivost a dlouhou životnost strojů.

Bezplatná konzultace

Úprava vody pro chladicí systémy

Úprava chladicí vody je nezbytnou součástí každého systému chlazení. Zvláště u chladicích systémů s chlazením pomocí mikrověží a chladicích věží s přirozeným i nuceným tahem.

Už 0,1mm usazenin může snížit efektivitu teplosměnného procesu o více než 20 %. A nános biofilmu je ještě účinnější izolant. V nesprávně ošetřeném chladicím systému můžou usazeniny za rok dosáhnout i více než 0,5 mm. S nesprávně upravenou chladící vodou firmy doslova vyhazují peníze kvůli neefektivnímu přenosu tepla.

Nejčastější problémy v chladicích systémech, které řešíme

 • koroze – kvůli korozi se do vody uvolňují usazeniny a dochází k zanášení systému
 • usazeniny – zachytávají se na stěnách potrubí a teplosměnných plochách, kde tvoří vrstvu, která snižuje efektivitu
 • zanášení – hlína a písek, prach, vedlejší produkty koroze a přírodní organické materiály
 • mikrobiologické znečištění, biofilm – bakterie, řasy

 

Jak to řešíme?

Zajistíme kompletní úpravu vody na vstupu i uvnitř systému. Včetně automatického měření kvality vody, odluhu, odvzdušnění a samozřejmě i automatického doplňování upravené vody do chladicího systému.

A protože neexistuje žádné univerzální řešení, začneme návštěvou vašeho provozu a rozborem vody.

Přehled technologií, které používáme pro úpravu chladicí vody

 • automatické elektronicky nebo hydraulicky řízené sítové filtry pro odstranění mechanických nečistot
 • média filtry s různou filtrační náplní podle typu a účelu
 • změkčovací stanice, odstranění železa a manganu a jednotky reverzní osmózy pro předúpravu chladicí vody
 • generátory chlordioxidu OxiPerm Pro pro eliminaci mikrobiologie, biofilmů a legionell
 • stanice pro dávkování korozních inhibitorů, biocidů a dalších korekčních chemikálií
 • měřicí a regulační technologie pro sledování a vyhodnocování kvality vody a řízení dávkování
U chladicích věží nepodceňujeme riziko, které s sebou přináší bakterie Legionella pneumophila a dbáme, aby zákazník v rámci risk assessmentu tuto oblast řešil. Aerosol z chladicích věží se totiž za vhodných podmínek dostane až do vzdálenosti několika kilometrů a ohrožuje lidi, kteří bakterii spolu s aerosolem vdechnou.

Při návrhu technologie pro úpravy chladicí vody klademe důraz na provozní efektivitu, hospodárnost a šetrnost celého řešení k životnímu prostředí. Na technologii s naším servisem vám poskytneme rozšířenou záruku.

Vodu řešíme také

Co získáte správnou
úpravou chladicí vody

Komplexním řešením úpravy chladicí vody okamžitě snížíte provozní náklady. Klesnou vám výdaje na údržbu a opravu strojů, eliminujete zmetkovost výroby a interní neshody kvality, prodloužíte životnost svých strojů a zlepšíte pracovní prostředí svých zaměstnanců.

Chcete získat detailnější obraz o tom, jaké výhody a úspory přinese firmě správné nakládání s vodou na všech úrovních jejího využití? AWM se zaměřuje na celý životní cyklus vody v konkrétním prostředí. A hledí do budoucnosti, myslí na recyklaci a maximální využití vody v opakovaných cyklech.

Seznamte se s příběhy našich zákazníků

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Stálá kvalita vody snižuje náklady

Zavedli jsme technologii na úpravu chladicí vody, která se používá ve výrobě plastů. Zkrátila a zjednodušila se pravidelná údržba, provoz je teď plynulejší a zařízení se méně opotřebovává. Nyní se ve SPURu staráme o vodu kompletně. Celá studie

Říkají o nás a naší práci

„Rozhodli jsme se začít vyrábět vlastní destilovanou vodu pomocí reverzní osmózy. Po oslovení několika firem jsme se rozhodli pro Aquarex. Prvotním impulsem pro spolupráci byla rychlost a profesionalita, s jakou byla zpracována jejich nabídka. Po zaslání objednávky s námi dohodli termín realizace a všechno šlo jako na drátkách. Vše nainstalovali a uvedli do provozu přesně v termínu.”
 • Stanislav Mašlan
 • Vedoucí nákupu
„Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody jsme zcela nezávislí na externích dodavatelích demineralizované vody a ušetříme tak miliony korun ročně. Vysoká kvalita demineralizované vody, kterou vyrábí zařízení, které dodal Aquarex, navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně.”
 • RNDr. Miroslav Poláček
 • Hlavní technolog

Čeho všeho se voda v podniku týká?

Stáhněte si infolist v PDF.

Napište nám. Uvidíte, že nás budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.