Česká zbrojovka

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců.

Bezplatná konzultace

Emulze neměly potřebnou kvalitu

Nutnou součástí výroby v České zbrojovce jsou chladicí a mazací emulze, které se používají při obrábění kovů a jejich tvarování. Firma si je sama ředí vodou na potřebnou koncentraci. Problémem však byla jejich kvalita, emulze se musely často měnit, protože zahnívaly a obsahovaly velké množství bakterií. Také docházelo k tvorbě usazenin, což vedlo k nepřesnému obrábění a vyšší poruchovosti strojů.

Nová úpravna vody

Vlastní demineralizovaná voda přinesla změnu

Navrhli jsme a dodali celou technologii na výrobu demineralizované vody, včetně její distribuce k jednotlivým odběrným místům. Demineralizovaná voda na ředění emulzí v jednotlivých provozech se vyrábí pomocí reverzní osmózy s unikátním řízením na platformě Siemens. Jednotlivé reverzní osmózy vyrábějí 250 až 1000 litrů vody za hodinu, která je upravena přesně dle požadavků pro přípravu jednotlivých emulzí.

Úspory i zdravější zaměstnanci

Kvalita emulzí, nyní ředěných ultračistou vodou, se zásadně zlepšila, proto není nutné je tak často měnit. Další úspory jsou spojené s delší životností používaných nástrojů i nižší korozí obrobků. Nová technologie také významně pomohla pracovníkům výroby – prostor, kde dochází k obrábění, je méně znečištěný a díky redukci bakterií v emulzích jsou zaměstnanci zdravější. Systém se natolik osvědčil, že se chystá jeho rozšíření i do dalších provozů.

„Nová technologie, kterou používáme při ředění emulzí, nám pomohla hned v několika směrech. Jsme samostatní, demineralizovanou vodu si vyrábíme přesně v objemu, který potřebujeme. Lepší kvalita emulzí se odráží ve snížených nákladech, emulze nemusíme tak často měnit a nástroje nepodléhají předčasné korozi. Nejdůležitější je ale pozitivní vliv na zdraví našich zaměstnanců. Tím, že se podařilo zredukovat bakterie v emulzích, pracují naši lidé v čistějším provozu a jsou méně nemocní.”
  • Ing. Pavel Valášek
  • Vedoucí útvaru

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Snížení spotřeby vody o 15 %

Zavedením vhodných opatření jsme zlepšili kvalitu vody používané při produkci bioetanolu. Tím jsme zvýšili plynulost výroby, snížili spotřebu vody a vytvořili podmínky nutné pro přechod na modernější technologie. Celá studie

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Po pouhých 8 letech provozu dospěl chladicí systém v kalírně oceli do havarijního stavu. Kvůli nevhodně navržené technologii úpravy vody. Připravili jsme úplně nový projekt a během pouhých 10 dnů technologické odstávky vše nainstalovali. Celá studie

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontakní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.

Raději mluvíte? To i Martin

(+420) 703 658 995

Po - Pá 7:30 - 16:00 h

Martin Novák

Vedoucí obchodního týmu