Aquarex Water Management

Aquarex Water Management

Systémové řešení vody pro zefektivnění výroby i úsporu nákladů

Voda dokáže mít neuvěřitelný potenciál. Ovšem v případě, že se s ní zachází správným způsobem. Plýtvání, kritická místa v oběhu nebo zbytečné výpadky stojí firmy statisíce korun. My všechny tyto problémy dokážeme vyřešit.

Aquarex Water Management mapuje cestu vody od zdroje přes všechny procesy až po výstup z firmy. Detailní analýzu vodního hospodářství jsme vyvinuli díky našim dlouholetým zkušenostem. A dnes ji můžeme zavést i k vám do firmy.

Voda bude pracovat i ve váš prospěch

Voda nemá vždy stejné vlastnosti a poslání. S Aquarex Water Managementem se zaměříme na její charakter i na účel, jaký má plnit právě u vás. Díky naším technologiím pak objevíte pravou sílu a potenciál, který vám voda přináší.

Naše koncepční péče o vodu pomáhá firmám zvyšovat efektivitu, snižovat náklady nebo třeba vyrábět, i když hrozí nedostatek vody. A ještě mnohem víc.

Jak to vlastně funguje

1.

Pomocí důkladného nahlížení na každou fázi životního cyklu vody ve vaší společnosti odhalíme oblasti, kde se plýtvá vodou. Zaměříme se i na používané technologie. Zjistíme tak, zda jsou procesy ve vaší společnosti efektivně nastavené. Identifikujeme místa, která mohou v případě závady ohrozit činnost firmy a navrhneme opatření.

2.

Popisem aktuálního stavu nekončíme. Podíváme se i do budoucnosti. Vyhodnotíme alternativy a možné příležitosti nahrazení řadové vody jiným zdrojem nebo se podíváme na otázku využití odpadní vody.

3.

Obdržíte výslednou zprávu Aquarex Water Managementu. Obsahuje popis stavu a konkrétní doporučení. Navrhneme vám krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kroky i okamžitá organizační opatření, která vám pouhou změnou procesu či přístupu přinesou zlepšení.

4.

Zavedením doporučených postupů a technologií předejdeme výpadkům, nehodám, najdeme místo pro ušetření financí a zlepšíme efektivitu výroby.

Co dokážeme i ve vaší společnosti:

  • zajistíme úsporu provozních nákladů
  • snížíme poruchovost strojů
  • zvýšíme produktivitu výroby
  • prodloužíme životnost strojů, chladicích a topných technologií
  • zajistíme, že nedojde k omezení výroby kvůli sezónním výpadkům zdrojů energie
  • dáme vám jistotu, že nedojde k ohrožení okolí (například únikem bakterií)
  • jednodušeji a levněji naplníme požadavky ISO norem v oblasti řízení rizik, ekologie i bezpečnosti práce

Čeho všeho se voda v podniku týká?

Stáhněte si infolist v PDF.

Seznamte se s příběhy našich zákazníků

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Po pouhých 8 letech provozu dospěl chladicí systém v kalírně oceli do havarijního stavu. Kvůli nevhodně navržené technologii úpravy vody. Připravili jsme úplně nový projekt a během pouhých 10 dnů technologické odstávky vše nainstalovali. Celá studie

Napište nám. Voda může pracovat i ve váš prospěch

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.