Aquarex Water Management

Aquarex Water Management

Řešte vodu systémově

Jste si jistí, že se ve vaší firmě neplýtvá vodou? Využíváte optimálně potenciál svých zařízení? Znáte kritická místa v oběhu vody?

Vodní hospodářství do posledního detailu analyzuje Aquarex Water Management. Tento precizní nástroj, který jsme vyvinuli na základě dlouholetých zkušeností z praxe, mapuje cestu vody od zdroje, přes procesy, kterých se voda účastní, až po její výstup z firmy.

Nevstoupíte dvakrát do stejné vody

Voda je vždy voda, stará známá H2O. V reálném světě má ale pokaždé jiné vlastnosti podle toho, jaké další látky jsou v ní obsaženy. Porozumět vodě vyžaduje nejen velké množství odborných znalostí a zkušeností, ale také pochopení konkrétní situace.

Proto se AWM zaměřuje na celý životní cyklus vody v konkrétním prostředí. A hledí do budoucnosti, myslí na recyklaci a maximální využití vody v opakovaných cyklech.

Funguje to všude, kde je voda.

1.

Aquarex Water Management přísně nahlíží na každou fázi životního cyklu vody, a proto odhalí oblasti, kde se jí plýtvá. Stejně tak se AWM zaměřuje na používané technologie, ukazuje, zda jsou optimálně nastavené a efektivně využívané. Identifikuje points of failure, tedy místa, která mohou při závadě ohrozit činnost firmy, a navrhuje potřebná opatření.

2.

V AWM však nejde jen o popis aktuálního stavu, ale i o pohled do budoucna. Aquarex Water Management vyhodnocuje alternativy, například jaké výhody by přineslo nahrazení řadové vody jiným zdrojem, nebo řeší otázku možného využití odpadní vody.

3.

Výsledná zpráva AWM, kterou klient obdrží, obsahuje věrný popis stavu včetně konkrétních doporučení. Z časového hlediska se dělí na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá a vedle nich navrhuje i okamžitá organizačních opatření, která mohou bezinvestičně, pouze změnou přístupu nebo procesu, přinést výrazné zlepšení.

4.

Aquarex Water Management může pomoci i vaší firmě. Předejde výpadkům a nehodám, najde úspory, zlepší efektivitu. Obraťte se na nás, rádi pomůžeme optimalizovat vodní hospodářství i u vás.

Seznamte se s příběhy našich zákazníků

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Po pouhých 8 letech provozu dospěl chladicí systém v kalírně oceli do havarijního stavu. Kvůli nevhodně navržené technologii úpravy vody. Připravili jsme úplně nový projekt a během pouhých 10 dnů technologické odstávky vše nainstalovali. Celá studie

Čeho všeho se voda v podniku týká?

Stáhněte si infolist v PDF.

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.

Raději mluvíte? To i Pavla

(+420) 603 849 949

Po - Pá 7:30 - 16:00 h

Pavla Houšťová

Obchodní a marketingová ředitelka