Kovoobrábění

Zvyšte životnost
strojů i kvalitu
produkce

Úpravou vody v kovoobráběcích provozech předcházíme korozi výrobků i strojního zařízení. Okamžitě tak stoupá kvalita výroby a klesají náklady na údržbu.

Bezplatná konzultace

O vodu pečujeme i v těchto společnostech

Jaké problémy běžně
způsobuje nedostatečně
upravená voda

Koroze obrobků

Když při kovoobrábění používáte příliš měkkou či naopak tvrdou vodu, obrobky rychleji korodují. Snižuje se tak životnost a kvalita vašich produktů.

Koroze strojů

Nevhodné PH vody používané při kovoobrábění vede ke korozi obráběcích strojů. Klesá tak jejich životnost, roste poruchovat a vám stoupají náklady.

Zápach

Častým problémem kovoobrábění, který ztrpčuje život zaměstnancům, je zápach způsobený rozmnožením mikroorganismů v provozních kapalinách. Tomu lze vhodnými opatřeními zabránit.

Lepivost

Špatně připravené emulze se lepí na strojní vybavení, které je pak nutné velmi často čistit. Správnou úpravou vody se lepivost sníží a vám klesnou náklady na údržbu.

Co získáte správnou
úpravou vody
v kovoobrábění

Komplexním řešením vody při kovoobrábění, počínaje vodou do chladicích a mazacích emulzí a konče vodou odpadní, okamžitě snížíte provozní náklady. Klesnou vám výdaje na údržbu a opravu strojů, eliminujete zmetkovost výroby a interní neshody kvality, prodloužíte životnost svých strojů a zlepšíte pracovní prostředí svých zaměstnanců.

Chcete získat detailnější obraz o tom, jaké výhody a úspory přinese firmě správné nakládání s vodou na všech úrovních jejího využití? Přečtěte si o komplexním hospodaření s vodou napříč celým podnikem.

25 - 30%

Snížení nákladů na servis

10 - 40%

Snížení energetických ztrát

70 - 75%

Snížení poruchovosti

50 - 95%

Snížení spotřeby vody

35 - 45%

Zkrácení plánovaných odstávek

20 - 25%

Navýšení produktivity

Nevstoupíte dvakrát do stejné vody

Voda je vždy voda, stará známá H2O. V reálném světě má ale pokaždé jiné vlastnosti podle toho, jaké další látky jsou v ní obsaženy. Porozumět vodě vyžaduje nejen velké množství odborných znalostí a zkušeností, ale také pochopení konkrétní situace.

Proto se AWM zaměřuje na celý životní cyklus vody v konkrétním prostředí. A hledí do budoucnosti, myslí na recyklaci a maximální využití vody v opakovaných cyklech.

Seznamte se s příběhy našich zákazníků.

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Stálá kvalita vody snižuje náklady

Zavedli jsme technologii na úpravu chladicí vody, která se používá ve výrobě plastů. Zkrátila a zjednodušila se pravidelná údržba, provoz je teď plynulejší a zařízení se méně opotřebovává. Nyní se ve SPURu staráme o vodu kompletně. Celá studie

Říkají o nás a naší práci

„Rozhodli jsme se začít vyrábět vlastní destilovanou vodu pomocí reverzní osmózy. Po oslovení několika firem jsme se rozhodli pro Aquarex. Prvotním impulsem pro spolupráci byla rychlost a profesionalita, s jakou byla zpracována jejich nabídka. Po zaslání objednávky s námi dohodli termín realizace a všechno šlo jako na drátkách. Vše nainstalovali a uvedli do provozu přesně v termínu.”
  • Stanislav Mašlan
  • Vedoucí nákupu
„Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody jsme zcela nezávislí na externích dodavatelích demineralizované vody a ušetříme tak miliony korun ročně. Vysoká kvalita demineralizované vody, kterou vyrábí zařízení, které dodal Aquarex, navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně.”
  • RNDr. Miroslav Poláček
  • Hlavní technolog

Čeho všeho se voda v podniku týká?

Stáhněte si infolist v PDF.

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.