Schmolz+Bickenbach

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Havarijní stav chladicího systému si vyžádal kompletní výměnu technologie. V novém projektu jsme zohlednili aktuální potřeby firmy i možné rozšíření výroby do budoucna, instalace pak proběhla za pouhých 10 dnů během naplánované technologické odstávky. Oproti minulému stavu nevyžaduje nový chladicí okruh časté servisní zásahy, výroba plyne bez přerušování a zbytečných vícenákladů.

Bezplatná konzultace

10 dní

Tolik času bylo na kompletní výměnu systému.

45 000 litrů

To je objem nově instalované nádrže.

200 metrů

Tak dlouhé je vyměněné ocelové potrubí.

Miliony korun

Tolik firma ušetří, časté odstávky už nejsou nutné.

Těžká koroze systému vyžadovala odstávky a zvyšovala náklady

I když měla chladicí technologie, kterou si kalírna oceli Schmolz+Bickenbach pořídila do svého provozu v Hustopečích, vydržet 25 let, už po osmi letech dospěla do havarijního stavu. Celý systém těžce korodoval, byly zapotřebí opakované opravy potrubí a chemické čištění pecí, výměníky se ucpávaly. Problémy vedly ke každoročním odstávkám, z nichž každá znamenala nejen přerušení provozu, ale také náklad ve výši až 500 000 Kč za jedno čištění.

Vše bylo způsobeno špatným řešením práce s vodou. Zcela chyběla její předúprava, biocidní ošetření i boční filtrace. Zapojené změkčovací filtry neměly dostatečnou kapacitu a potrubí správný průměr.

Nová úpravna vody

Řešením byl nový projekt. Instalace proběhla za pouhých 10 dnů

Připravili jsme úplně nový projekt. V něm jsme zohlednili potřebný chladicí výkon, velikost potrubí i proudění kapaliny a navrhli na míru akumulační nádrž. Voda se nyní upravuje čiřením, filtruje se a chemicky stabilizuje, aby nezpůsobovala korozi. Po těchto úpravách přesně odpovídá požadavkům výrobce pecí.

Během naplánované 10denní odstávky jsme museli kompletně demontovat celý systém a napojit nový. Ten zahrnuje novou nádrž o kapacitě 45 000 litrů, 200 metrů ocelového potrubí, řídicí systém (MaR) a dohledové zařízení s hlášením poruchových stavů.

Vyrovnat jsme se museli s extrémní náročností hutního provozu. Pokud by se chladicí okruh přerušil, nastane u pecí, které pracují při teplotě 1300 °C, kolaps. Čerpadla pohánějící chladicí systém jsou proto zálohovaná. V případě výpadku elektrického proudu převezme jejich roli čerpadlo poháněné tekutým dusíkem. A kdyby i to selhalo, použije se na chlazení řadová voda.

Žádné havárie a vynucené čištění

Nový systém zajišťuje stabilní chlazení provozu, nedochází k únikům z potrubí ani k ucpávání výměníků. Abychom uspořili prostředky, zachovali jsme stávající, kvalitní čerpadla, která doručují potřebný výkon včetně rezervy. Systém je také připravený na případné rozšíření o další pece.

„Je víc než nepříjemné, když systém, se kterým jste počítali na čtvrt století, začne už po třetině doby kolabovat. V našem provozu si výpadky nemůžeme dovolit, proto jsme podle návrhu Aquarexu nechali vyměnit většinu zařízení chladicího okruhu. I přes velkou investici to byl správný krok, jedeme bez vynucených přestávek a šetříme i půl milionu ročně, které jsme dříve vydávali na čištění zanesené pece.”
  • Jiří Mašek
  • Vedoucí výroby

Technické okénko

Nové zásobníky pojmou 45 kubíků chladicí vody. Ze studené strany posílají čerpadla vodu ke strojům, v druhé části se teplá voda žene do chladicí věže. Okruh není tlakově uzavřený, existuje volný výtok pod hladinu. Jelikož chladí kalicí pece o teplotě 1200 – 1300 °C, nesmí se oběh zastavit. Čerpadla jsou proto zálohovaná, jako prevence přehřátí slouží čerpadlo poháněné tekutým dusíkem. To lze v případě poruchy nahradit nouzovým chladicím okruhem řadové vody.

Chladicí voda se upravuje boční filtrací s tryskovým promícháváním, vše je vyspádované a nežádoucí částice se se filtrují přes automatický sítový filtr. Systém provádí automaticky řízené odkalování vody z chladícího okruhu a zároveň dopouští potřebný objem vody upravené.

Systém je dimenzovaný na 8 pecí. Využívá 2 čerpadla s výkonem 228 m3/h, přičemž reálná potřeba je 160 m3. Efektivním řešením zde bylo ponechat stávající čerpadla s odpovídajícími parametry.

Výměnu chladicího systému, která zahrnovala kompletní demontáž strojovny, instalaci nových potrubních rozvodů, zapojení MaR a otestování nového vybavení, bylo nutné zvládnout během plánované desetidenní odstávky. To se podařilo díky preciznímu naplánování akce, na níž pracoval tým 10 specialistů ve 12hodinových směnách.

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.