Hanon Autopal

Úprava vstupní vody umožnila spustit výrobu

Příliš znečištěná odpadní voda byla překážkou spuštění výroby v novém provozu. Překvapivým řešením bylo vyčistit vodu už na začátku výrobního procesu z obyčejné udělat ultra čistou, která na sebe méně váže chemikálie. Výroba se mohla rozběhnout a firma teď navíc ušetří víc jak půl milionu korun ročně na nákupu vody.

Bezplatná konzultace

4 hodiny

Takto krátký byl původně cyklus výměny vody.

20 hodin

Tolik hodin trvá cyklus nyní.

5x

Tolikrát se snížila spotřeba vody.

600 000 Kč

Tolik firma ušetří každý rok díky delšímu cyklu výměny vody.

Kvůli odpadní vodě stála výroba

Hanon Autopal v Jičíně vyrábí díly do automobilových chladičů a klimatizací. K oplachování pájených komponentů slouží tisíce litrů vody.

Použitá oplachová voda se ale nesmí vypustit přímo do kanalizace, protože nesplňuje podmínky vyhlášky – je z výroby příliš znečištěná zbytky kalidel a pájecích past s fluoridy a fosforečnany.

Když v roce 2016 firma postavila novou výrobní halu, musela vyřešit nakládání s odpadní vodou. Jinak by nebylo vůbec možné spustit výrobu.

Situaci vyřešila úprava vstupní vody

I když se problém projevoval na konci výrobního procesu, zaměřili jsme se na jeho začátek. Obyčejnou vodu jsme reverzní osmózou upravili na ultračistou. Ta funguje jako rozpouštědlo, má výborné odmašťovací vlastnosti, neabsorbuje tolik pájecí pasty a celkově se snáz zbavuje nečistot. Díky tomu se nemusí měnit každé 4 hodiny, jak tomu bylo dříve, ale přibližně po 20 hodinách.

Abychom u oplachové vody dosáhli přípustných parametrů pro vypouštění do kanalizace, zapojili jsme speciálně upravenou čističku odpadních vod. V ní pomocí chemické reakce odstraníme fosforečnany a fluoridy.

Žádné překážky ve výrobě a úspora nákladů

Našli jsme řešení, které umožnilo spustit výrobu v nové hale a bylo zásadně ekonomičtější než pouhý odvoz odpadní vody cisternami. Zároveň Hannon Autopal díky delšímu cyklu na výměnu vody ušetří 600 tisíc korun ročně.

„Stáli jsme před zásadním problémem, co s odpadní vodou. Bez toho jsme nemohli spustit výrobu v naší nové hale. Zvažovali jsme odvoz cisternami, ale to bylo ekonomicky neúnosné. Musím říct, že řešení Aquarexu bylo stejně překvapivé, jako účinné. Vyčistit vodu na vstupu, když nás trápí vzniklý odpad, by nás nenapadlo. A prodloužení doby, po které musíme vodu vyměnit, prospívá nejenom plynulosti výroby, ale také šetří půl milionu ročně.”
  • Mojmír Šimíček
  • Technický servis a energetika

Technické okénko

Vyčistit odpadní vodu od všech zbytků past, kalidel, fluoridů a fosforečnanů by bylo složité a hlavně příliš nákladné – investice do potřebné čističky by se firmě nevrátila ani za 10 let. Případné odvážení vody cisternami bylo zase ekonomicky neúsnosné.

Úpravna vody

Proto jsme se na proces podívali od samého začátku. Voda na oplachování součástek cirkuluje, dokud nedosáhne určitého stupně znečištění. V době, kdy jsme byli přivoláni k problému, se použitá voda měnila zhruba 6x denně, což představovalo tisíce litrů odpadní vody.

Řešením bylo využít na začátku celého výrobního procesu reverzní osmózu. Ta vodu změkčí – z obyčejné udělá ultračistou, která neabsorbuje tolik nečistot.

Oplachová voda se proto nemusí vyměňovat každé 4 hodiny, ale až po 20 hodinovém cyklu, a její následná úprava je výrazně jednodušší.

Speciální čistička odpadních vod odstraní fluoridy a fosforečnany a poté je možné vodu vypustit do kanalizace. Díky těmto opatřením se podařilo spustit výrobu a firma na nákupu vody šetří až 600 000 Kč ročně.

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Po pouhých 8 letech provozu dospěl chladicí systém v kalírně oceli do havarijního stavu. Kvůli nevhodně navržené technologii úpravy vody. Připravili jsme úplně nový projekt a během pouhých 10 dnů technologické odstávky vše nainstalovali. Celá studie

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.