Měření kvality vody

Kvalita vody má být pod kontrolou 24 hodin denně

Nedílnou součástí technologií na úpravu vody je také monitoring její kvality. Pokud chcete provozovat efektivní systém, není možné to dělat „na slepo“. Bez  měření vybraných veličin (například měření teploty, tlaku, konduktivity a 20 dalších) nejen, že nevíte, co se s vodou děje, ale nejste schopni udržovat její kvalitu na požadované úrovni.

Spojili jsme se s těmi nejlepšími. Jsme partnery německé firmy JUMO a rakouské S-CAN. Jedná se o špičkové produkty v daných kategoriích. Umíme tak měřit „obyčejnou vodu“, ale i agresivní kapaliny, nebo kapaliny pod vysokým tlakem, ve výbušném prostředí nebo organické ukazatele.

Používáme i unikátní spektrofotometry, které měří online a onsite i organické ukazatele. Nasazujeme je například při úpravě odpadních vod, ochranně vodních zdrojů, monitoringu kvality vody v řekách a dalších zdrojích.

Výhodou technologií je schopnost zachytit i neznámé látky

Obrovskou výhodou této technologie je schopnost zachytit i neznámé látky, pokud taková látka absorbuje světlo o vlnové délce 200 – 750 nm. Systém pracuje na principu vyhodnocování „otisku prstů“. Každá látka, která absorbuje světlo o této vlnové délce má svůj unikátní otisk. Podle toho systém pozná, co se ve vodě nachází.

I když se do vody dostane látka, kterou systém nemá v databázi, upozorní na výskyt neznámé látky a řídicí systém oznámí alarm obsluze.

Měření je jen jednou částí systému péče o vodu (AWM). Ruku v ruce s tím jde i regulace (řízení). Ucelené systémy měření a regulace kvality vody, systémy řízení odluhu, odkalování, odvzdušňování, automatické dopouštění a ředění vody a samozřejmě v neposlední řadě i dávkování chemie. Jsme partnery firmy Grundfos pro průmysl a úpravu vody (industry & water treatment), a proto používáme výhradně jejich dávkovací čerpadla a čerpací techniku.

Napište nám. Voda může pracovat i ve váš prospěch

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.