Proč Aquarex?

Péčí o vodu zvyšujeme
efektivitu výroby

Za co nás cení vedení podniků?

  • Řešíme nedostatek kvalifikovaných lidí a pracovních sil.
  • Je možné vyrábět, i když hrozí nedostatek vody.
  • Umožňujeme plnit stále přísnější limity na vypouštění odpadních vod.
  • Zvyšujeme efektivitu a snižujeme náklady. Krátkodobě i dlouhodobě.
  • Dodáváme na klíč. A myslíme v širších souvislostech.
Jak pečujeme o vodu
  • Zavádíme a zvyšujeme automatizaci procesů, přebíráme servis a údržbu a to za zlomek nákladů za zaměstnance.
  • Výrobu stále více ohrožuje sucho, snižování limitů pro odběry a zvyšování ceny vody. Proto zavádíme opakované využívání vody (recyklaci) ve všech možných procesech.
  • Čistíme výrobou znečištěnou vodu. Velkou část jí recyklujeme a významně snižujeme podíl vypouštěné vody. Nespokojíme se s pouhým splněním kanalizačního řádu.
  • Dobrou péčí o vodu a související technologie dokážeme zvýšit efektivitu procesů a snížit plýtvání. Naše projekty mají krátkou dobu návratnosti investice.
  • Díky našim zkušenostem z mnoha oblastí průmyslu víme, že jen komplexní pohled dokáže zajistit maximální efektivitu. Projekty máme pod kontrolou od samotné myšlenky, skrz projektovou dokumentaci, až po realizaci a servis. A když se něco vyvrbí, tak to řešíme a nepřehazujeme jako horký brambor.

Každý projekt připravujeme od začátku individuálně, přesně podle toho, co situace ve vašem podniku vyžaduje.

Vodu řešíme v celém podniku. Čeho všeho se v podniku týká?

Stáhněte si infolist v PDF.

O vodu pečujeme i pro tyto společnosti