ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Voda z řeky napájí parní kotelnu

Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost parního zdroje pro velkého hráče českého průmyslu

Bezplatná konzultace

Pro koho

Nebojíme se ani takových výzev, jako jsou zakázky pro velké hráče českého průmyslu. Partneři ze společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. oslovili naši společnost s požadavkem na navržení a dodání řešení vodního hospodářství pro parní kotelnu.

 

Šlo o zákazníka, který má velký vliv v oblasti českého papírenského průmyslu. Provoz vyrobí 70 000 tun tenkých tiskových a cigaretových papírů za rok a 95 % z nich jde na export. K takto rozsáhlé výrobě má společnost k dispozici tři papírenské linky.

Co jsme řešili

Plán naší mise byl jasný. Naším hlavním úkolem bylo navrhnout a vyrobit technologii, která z říční vody řeky Moravy zajistí tu nejlepší kvalitu napájecí vody.

Ta bude sloužit právě pro parní kotelnu se středotlakým kotlem ASTEBO o výkonu 60 t/h. A jako specialisté na úpravu kotelní vody jsme se tohoto úkolu rádi ujali.

Technologie

Při navrhování technologií jsme vzali v potaz kvalitu a množství říční vody. Poté naši technologové navrhli proces úpravy povrchové vody. Ten má následující technologické stupně:

  • písková filtrace nečistot
  • kyselá dekarbonizace
  • odplynění vody
  • změkčení vody
  • chemická stabilizace pomocí fosforečnanu a siřičitanu
  • dávkování čpavkové vody pro stabilizaci pH vracejícího se kondenzátu

V procesu přichází jako první na řadu odstranění mechanických nečistot vstupní vody. Ta pak dále pokračuje do systému kyselé dekarbonizace, kde ji technologie zbaví iontových i neiontových forem CO2. Aby se z vody uvolnilo maximální množství oxidu uhličitého, jsou v první fázi pomocí kyselé dekarbonizace odstraněny ionty vápníku a hořčíku s následným odvětráním CO2 pomocí provzdušnění.

Dalším krokem je odstranění zbytkové tvrdosti na katexových změkčovacích filtrech. A aby ve vodě nebyla ani zbytková koncentrace vápníku a hořčíku, stabilizují naši odborníci vodu pomocí fosforečnanu a siřičitanu. Fosforečnan chrání před korozí a pohlcuje zbytkovou tvrdost a siřičitan vyvazuje volný kyslík.

Zároveň technologie zajišťuje dostatečnou alkalizaci a úpravu pH vracejícího se kondenzátu, a to tím, že je na výstup z kondenzátní nádrže dávkována čpavková voda.

Záleží nám na tom, abychom mohli pomoci klientovi vybojovat co největší užitek z vody. Proto je součástí dodávky i čerpací technika včetně tlakových stanic, logika pro řízení technologie z nadřazeného řídicího systému, kompletní projekční podklady a 3D dispoziční model reálného zapojení.

Výsledek naší práce

Vložili jsme do návrhu technologií všechny naše znalosti i smysl pro detail, který našim technologům zaručeně nechybí. Třešničkou na celé spolupráci je pak pečlivost našich montážních pracovníků.

Klient si tak může být jistý, že voda, kterou naše zařízení upravují, nadmíru zvýší spolehlivost a životnost nového tepelného zdroje.

O 200 000 zmetků méně díky vlastní ultračisté vodě

Po implementaci vlastní výroby ultra čisté vody je nyní firma zcela nezávislá na externích dodavatelích a ušetří miliony korun ročně. Vysoká kvalita použité vody navíc snížila zmetkovost o 200 000 kusů ročně. Celá studie

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Po pouhých 8 letech provozu dospěl chladicí systém v kalírně oceli do havarijního stavu. Kvůli nevhodně navržené technologii úpravy vody. Připravili jsme úplně nový projekt a během pouhých 10 dnů technologické odstávky vše nainstalovali. Celá studie

Úprava vstupní vody umožnila spustit výrobu

Příliš znečištěná odpadní voda bránila spuštění výroby v novém provozu. Překvapivým řešením bylo vyčistit vodu už na začátku výrobního procesu - z obyčejné udělat ultra čistou, která na sebe méně váže chemikálie. Jako bonus firma ušetří přes půl milionu korun ročně na nákupu vody. Celá studie

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.