Grand hotel Tatra ****

Pitná voda pro Grand hotel Tatra ****

Noví majitelé při rozsáhlé rekonstrukci původního hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích narazili na velký problém: neměli dostupnou pitnou vodu a nemohli tak spustit provoz.

Bezplatná konzultace

Nedostupná pitná voda

Původní provozovatel hotelu využíval jako zdroj pitné vody vlastní studnu. Tu stačilo dříve mechanicky filtrovat. Během rekonstrukce však při rozboru zjistili přítomnost Enterokoků a koliformních bakterií a voda měla navíc nepřijatelnou chuť.

Grandhotel Tatra nemá možnost připojit se na řádovou vodu ani jiný zdroj vody. Proto bylo nutné pro kolaudaci a následné otevření hotelu z nepitné vody vyrobit vodu pitnou.

V Grandhotelu Tatra už s vodou nemají problémy

V Grandhotelu Tatra už s vodou nemají problémy

Úprava vody na pitnou. A chutnou

Požadavky hotelu na nás byly jasné: zajistit dostatek chutné pitné vody pro hosty 41 pokojů, hotelového wellness a restaurace.

Nebezpečné bakterie eliminujeme dávkováním dezinfekčního přípravku chlornanu sodného. Jeho koncentrace je nepřetržitě monitorována a řízena. Dávkování dezinfekce probíhá na začátku technologie úpravy vody, po její hrubé filtraci a při čerpání na zásobovací vodojem. Eliminujeme tak možnost druhotné kontaminace již upravené vody bakteriemi.

Pro vylepšení chuti vody je do systému úpravy vody zapojena jemná písková filtrace a následně další filtrace přes aktivní uhlí.

Úprava vody pro Grandhotel Tatra

Úprava vody v Grandhotelu Tatra

Neustálá kontrola a automatizace

V hotelu se voda nespotřebovává rovnoměrně, ale v několika špičkách, např. ranní a večerní sprchování. Systém čerpání a úpravy je proto dimenzován na tyto špičky. Oběh vody řídí SCADA systém hotelu s navázaným PLC systémem v čerpadlovně.

Automatizovaně řídí objem čerpání vody ze studny, její akumulaci, úpravu i čerpání do hotelového vodojemu. Pro jistotu je systém vybavený i GSM komunikačním modulem, který nahlásí např. nízký objem čerpané vody.

Obsluha technologie úpravy vody musí “jen”

  • pravidelně kontrolovat ukazatele na SCADA systému hotelu
  • pravidelně měnit rukávové filtry
  • včas objednat a doplnit chlornan sodný.

My pak kvartálně provádíme preventivní servis.

„Víme, že když děláme i tu nejnepatrnější věc pořádně, zlepšíme svět. Proto se srovnáváme jen s těmi nejlepšími. A jakkoli se to může zdát v podnikání nelogické, naší primární motivací nejsou peníze. Už Baťa totiž říkal, že si peníze člověka najdou, když dělá správnou věc. A my ji rozhodně děláme.”
  • Mgr. Miroslav Maňásek
  • Ředitel a jednatel společnosti Aquarex WATERPROFIT s.r.o.

Reverzní osmóza ve výrobě emulzí: nižší náklady i zdravější zaměstnanci

Vlastní demineralizovaná voda zlepšila kvalitu používaných emulzí a pozitivně ovlivnila výrobu i zdraví zaměstnanců. Celá studie

Výměna chladicího systému během 10 dnů

Po pouhých 8 letech provozu dospěl chladicí systém v kalírně oceli do havarijního stavu. Kvůli nevhodně navržené technologii úpravy vody. Připravili jsme úplně nový projekt a během pouhých 10 dnů technologické odstávky vše nainstalovali. Celá studie

Úprava vstupní vody umožnila spustit výrobu

Příliš znečištěná odpadní voda bránila spuštění výroby v novém provozu. Překvapivým řešením bylo vyčistit vodu už na začátku výrobního procesu - z obyčejné udělat ultra čistou, která na sebe méně váže chemikálie. Jako bonus firma ušetří přes půl milionu korun ročně na nákupu vody. Celá studie

Napište nám. Uvidíte, že náš budoucí projekt poroste jako z vody!

Vaše kontaktní údaje chráníme a neposkytneme je třetí straně. Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Aquarex WATERPROFIT.